Den gångna veckan har vi fått läsa om hur Björn Zoega, direktör för Karolinska universitetssjukhuset, fått en lönehöjning på 12% och därmed ökat sin månadslön med nästan 30 000 kronor...