Omöjligt att legitimera Israeliska bosättningar på ockuperat område: en folkrättslig genomgång De senaste åren, mest anmärkningsvärt genom Edmund Levy-rapporten från 2012, har särskilt stora ansträngningar gjorts för att legitimera det omfattande...